TIÊU CHUẨN ISO5211

1808 Lượt xem

TIÊU CHUẨN ISO5211 LÀ GÌ

Làm sao để Kết nối van với động cơ điện hoặc đầu khí nén?

Tiêu chẩn ISO5211 là tiêu chuẩn qui định cho việc gắn các bộ phận chuyển động  với van công nghiệp

Tiêu chuẩn này quy định:

• kích thước mặt bích cần thiết cho việc gắn các bộ truyền động quay  vào van công nghiệp hoặc cho các bộ phận hỗ trợ trung gian;

• kích thước các thành phần của bộ truyền động quay vòng cần thiết để gắn chúng vào các bộ phận được điều khiển;

• các giá trị tham chiếu cho các điểm xuyến cho các giao diện và cho các khớp nối có kích thước được chỉ định trong tiêu chuẩn này.

 

 

 

Bài viết khác
Gọi điện SMS Chỉ đường
Về đầu trang